Produktoversikt
Kartleggingsprøver i matematikk
Spill
Innføringsark til skriftlig eksamen
Øvingshefter i matematikk
Temaopplegg i norsk
Andre hefter/publikasjoner
Forfatterne/Forlaget
Kopierings- problematikk
 
 Bestilling
 
 Muligheter
 
 primstavkalender
 
 
 Hovedsiden 

Skoletjenester
Tlf & faks
Adresse
epost
 

Hvem kan bestille?
Kun skoler/læresteder kan bestille prøvemateriell.
Enkeltpersoner kan bestille Multiplix gangespill og øvingshefter i matematikk - disse produktene egner seg veldig godt til øvinger hjemme.  Ring oss på telefon 51 56 91 00 så hjelper vi deg med bestillingen.

Nye prøver
Det arbeides kontinuerlig med revidering av gamle prøver og utarbeidelse av nye.
Alle prøvene er laget i tråd med gjeldende læreplaner.

Nyheter 2008/2009:

KARTLEGGINGSPRØVER FOR UNGDOMSTRINNET

Det er foretatt revisjon i samsvar med ny læreplan av kartleggingsprøvene i matematikk for 8. og spesielt for 10. trinn.

Prøvene er satt opp på en oversiktlig måte og trykt i fire farger for å inspirere elevene. Lærerveiledning med løsning av oppgavene følger med.

MATTE-TRIM FOR ELEVER PÅ UNGDOMSTRINNET

Matematikkundervisningen har vært sterkt i fokus den senere tid, og vi håper oppgavesamlingen MATTE-TRIM kan være med på å stimulere den enkelte elev til økt innsats i faget. Heftet skulle egne seg godt som repetisjon av det de har lært innenfor ulike hovedområder, og er derfor laget slik at elevene skal arbeide seg gjennom oppgavene i sitt eget tempo. Underveis får elevene en del tips, og de kan sammenligne løsningene sine med svar på alle oppgavene som er gitt bakerst i heftet.
Har du spørsmål eller ønsker/behov, send gjerne en mail til post@skoletjenester.no 

Bestilte og utsendte prøver tas ikke i retur.
Alle priser i heftet er oppgitt eksklusiv merverdiavgift, ekspedisjon og porto.
Heftet er utarbeidet av Håkon Eiken og Sigrun Jernquist

1 sett = 10 stk (komplett til 10 elever)