Produktoversikt
Kartleggingsprøver i matematikk
Spill
Innføringsark til skriftlig eksamen
Øvingshefter i matematikk
Temaopplegg i norsk
Andre hefter/publikasjoner
Forfatterne/Forlaget
Kopierings- problematikk
 
 Bestilling
 
 Muligheter
 
 primstavkalender
 
 
 Hovedsiden 

Skoletjenester
Tlf & faks
Adresse
epost
 

ØVINGSHEFTER I MATEMATIKK

 

kr. 95,- pr. stk

 

MATEMATIKK KONKURRANSE
- elevlagde oppgaver med fasit

       
7. klasse
48 sider A4
8. klasse
64 sider A4
9. klasse
48 sider A4
10. klasse
44 sider A4

 

MATTE-TRIM

 

10 stk hefter kr. 700,-

MATTE-TRIM er en samling av oppgaver for elever på ungdomsstrinnet. Vå håper heftet vil engasjere elevene slik at de synes det er morsomt og lærerikt å arbeide med matematikk.

MATTE-TRIM er utarbeidet i samsvar med den nye læreplanen og har med oppgaver fra alle de fem hovedområdene: Tall og algebra, geometri, måling, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk, funksjoner.

De fleste oppgavene er laget slik at de skal løses direkte i heftet. Elevene oppfordres til å bruke matematikken på en kreativ måte bl.a ved å fullføre magiske kvadrat, tallkryssord, geometriske mønster, figurer, tabeller og regneark. De skal også analysere og omforme problem til matematisk form, tolke grafiske framstillinger, ressonere seg fram til løsninger, ta stilling til utsagn og påstander, og argumentere for eller forklare de løsningene de har kommet frem til. En del oppgaver er utformet slik at det vil være nødvendig å bruke datamaskin når de skal løses.

Oppgavene er av forskjellig vanskegrad. I en del av dem er det gitt informasjon og "tips" som forhåpentligvis vil være til nytte. Oppgaver som bygger på lærestoff som ikke er gjennomgått enda, for eksempel "pytagoras", formlike trekanter, ligninger med to ukjente, kan de la "ligge på vent".

Flere av oppgavene kan egne seg som grunnlag for diskusjon i grupper.

I siste delen av heftet er det tatt med løsningsforslag/fasit til alle oppgavene som kan hjelpe elevene til å gå videre dersom de skulle stå fast.

MATTE-TRIM kan være et godt supplement til ulike lærebøker.

MATTE-TRIM er utarbeidet av Sigrun Jernquist og Håkon Eiken.