Produktoversikt
Kartleggingsprøver i matematikk
Spill
Innføringsark til skriftlig eksamen
Øvingshefter i matematikk
Temaopplegg i norsk
Andre hefter/publikasjoner
Forfatterne/Forlaget
Kopierings- problematikk
 
 Bestilling
 
 Muligheter
 
 primstavkalender
 
 
 Hovedsiden 

Skoletjenester
Tlf & faks
Adresse
epost
 

TEMAHEFTER I NORSK


NÅ ER DET DIN TUR  8. – 10. klasse
FELLES FOR BOKMÅL / NYNORSK  

TEMAOPPLEGG 
20 sider A4, 4 farger
Selges som sett
á 10 stk
kr 99,- per sett.

"Nå er det din tur" er et ledd i arbeidet med å utvikle prøveformene i norskfaget. Vi ønsker at elevene også under prøver skal få påvirke sin egen skrivesituasjon ved å gi mulighet til selv å treffe valg, noe som er i tråd med intensjonene i L 97.

Bruk av tekstheftet som utgangspunkt for skriving er til en viss grad å realisere planintensjonene om å ivareta forberedelse og veiledning i førskrivingsfasen. Det er også ledd i arbeidet med å knytte egen lesing og skriving tettere sammen. Dette er en overordnet målsetting i L 97.

For at det i større grad skal være mulig for elevene å ta utgangspunkt i egne lesereaksjoner og opplevelser og forholde seg selvstendig til et stoff, er det ikke laget oppgaver til heftet.

 

SKOLELIV  8. – 10. klasse  
BOKMÅL/NYNORSK 

TEMAHEFTE
12 sider A4, 1 farge

OPPGAVER/INFO
6 sider A4, 1 farge

VURDERTE ELEVSVAR
16 sider A4, 1 farge
Selges som sett á 10 stk kr 99,- per sett. Inkl. INFORMASJON til lærer m/oppgaver (kop.original) og hefte med vurderte elevtekster.

 

FREMMED FUGL 9.–10. klasse
FELLES FOR BOKMÅL / NYNORSK
IDRETT FOR ALLE 9.–10. klasse
FELLES FOR BOKMÅL / NYNORSK

TEMAHEFTE
16 sider A4, 1 farge

OPPGAVER/INFO
4 sider A4, 1 farge

TEMAHEFTE
16 sider A4, 1 farge

OPPGAVER/INFO
4 sider A4, 1 farge
Selges som sett á 10 stk – kr 99,- per sett. Inkl. INFORMASJON til lærer m/oppgaver (Kop.original) Selges som sett á 10 stk – kr 99,- per sett. Inkl. INFORMASJON til lærer m/oppgaver (Kop. original)

 

MENNESKET I EN MEDIETID 9.–10. klasse
BOKMÅL / NYNORSK  

TEMAHEFTE
16 sider A4, 1 farge

OPPGAVER/INFO
4 sider A4, 1 farge

VURDERTE ELEVSVAR
16 sider A4, 1 farge
Selges som sett á 10 stk kr 99,- per sett. Inkl. INFORMASJON til lærer m/oppgaver (Kop.original) og hefte med vurderte elevtekster.