Produktoversikt
Kartleggingsprøver i matematikk
Spill
Innføringsark til skriftlig eksamen
Øvingshefter i matematikk
Temaopplegg i norsk
Andre hefter/publikasjoner
Forfatterne/Forlaget
Kopierings- problematikk
 
 Bestilling
 
 Muligheter
 
 primstavkalender
 
 
 Hovedsiden 

Skoletjenester
Tlf & faks
Adresse
epost
 

FORFATTERNE

Anne Bruun Dahle har mange års erfaring med undervisning i matematikk. Hun er nå rektor på en barneskole. Hun var også en av forfatterne av matematikkverket Pluss for småskoletrinnet. Kartleggingsprøvene er laget uavhengig av dette verket.

Sigrun Jernquist har i en årrekke undervist i matematikk på ungdomstrinnet, og har vært tilsatt i Grunnskolerådet, Eksamenssekretariatet og Læringssenteret med matematikk som arbeidsfelt. Hun har også vært koordinator for norsk del av matematikkprosjekt i regi av OECD og Nordisk råd.

Håkon Eiken har mange års erfaring som matematikklærer og rektor på ungdomstrinnet. Han har også undervist i matematikk på lærerhøgskolen, og vært medlem av matematikkutvalg i Grunnskolerådet, Eksamenssekretariatet, Læringssenteret og Utdanningsdirektoratet.

FORLAGET

Skoletjenester har med årene blitt en betydelig leverandør av prøver til grunnskolen. Foruten kartleggingsprøver i matematikk produserer og utgir vi øvingsmateriell, innføringsark til eksamen, norsk temaoppleg og veiledningshefter. Noe av materiellet utgis i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.